Sojusz Lewicy Demokratycznej

Struktura regionalna - powiat: Jastrzębie-Zdrój

                                 

RADA MIEJSKA SLD w Jastrzębiu - Zdroju

Piotr Urbańczyk – Przewodniczący Rady Miejskiej 

Tadeusz Zając - Sekretarz Rady Miejskiej

Jacek Muszyński - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Wybraniec –  Skarbnik

 

Piotr Drozd - Członek Rady Miejskiej 

                                                 

 Sławomir Lis - Członek Rady Miejskiej

 

Adam Stec - Członek Rady Miejskiej 

Damian Brożyna - Członek Rady Miejskiej 

                                                 

 Marian Jarosz –  Członek Rady Miejskiej